Vol 18, No 2 (2019)

Desember 2019


Table of Contents

Articles

Iman Satra Nugraha, Sahuri Sahuri
79 - 86
Sahuri Sahuri, Iman Satra Nugraha
87 - 90
Joko Pitono
91 - 103
Winda Haliza, Endang Yuli Purwani, Dedi Fardiaz, Maggy Thenawidjaja Suhartono
104 - 119
Rita Harni, Dono Wahyuno, Iwa Mara Trisawa
PDF
120 - 134
Suci Wulandari, Sumanto Sumanto, Saefudin Saefudin
135 - 149