Vol 17, No 3 (2011)

September 2011

Table of Contents

Articles

DEVI RUSMIN, FAIZA C. SUWARNO, IRENG DARWATI
PDF
89-94
SETYOWATI RETNO DJIWANTI, SUPRIADI SUPRIADI
PDF
95-101
NURUL HIDAYAH, I.G.A.A. INDRAYANI
PDF
102-108
SESANTI BASUKI, NURHAJATI AA MATTJIK, SUWARSO SUWARSO, DESTA WIRNAS, SUDARSONO SUDARSONO
PDF
109-117
RITA HARNI, MEYNARTI SARI DEWI IBRAHIM
PDF
118-123
RUBIYO RUBIYO, TRIKOESOEMANINGTYAS TRIKOESOEMANINGTYAS, SUDARSONO SUDARSONO
PDF
124-131