Vol 30, No 1 (2021)

Juni 2021

Table of Contents

Articles

Abdullah Bin Arif, Kirana Sanggrami Sasmitaloka, Imia Ribka Banurea, Wahyu Diyono, Agus Budiyanto, Christina Winarti
PDF
1-10
Nita Kartina, Satoto ., Yuni Widyastuti
PDF
11-20
Sholih Nugroho Hadi
PDF
21-28
Wahyu Andi Saputra, Gita Fadila Fitriana, Elisa Usada, Hermawa Setyo Widodo
PDF
29-38