Reader Comments

Công ty xây dựng TM Đỗ Nghiệm

by xaydung nhacua (2019-08-26)


Cách tính diện tích thiết kế

- Móng cọc tùy theo độ sâu mà tính ...

- Móng băng nhà phố được tính 50% diện tích.

- Móng băng biệt thự được tính 50% diện tích.

- Móng đơn không tính tiền.

- Phần diện tích có mái che (mặt bằng trệt, lững, lầu, sân thượng và trong nhà) 100% diện tích. 

- Phần diện tích không mái che(cổng, tường rào và sân vườn) 50% diện tích. sân thượng có lan can 60% diện tích.

- Phần mái ngói khung kèo sắt lợp ngói 70% diện tích.

- Phần mái đúc lợp ngói 100% diện tích.

- Phần mái che BTCT, mái lấy sáng tần thượng 60% diện tích.

- Phần mái tole 30% diện tích.

https://www.madinamerica.com/forums/users/xaydungnhacua/
https://huge-it.com/forums/users/xaydungnhacua/
https://powershell.org/profile/xaydungnhacua/
https://digestivehealthinstitute.org/forums/users/xaydungnhacua/
https://forum.paradoxplaza.com/forum/index.php?members/xaydungnhacua.1458054/
https://forum.prusaprinters.org/forum/profile/xaydungnhacuatphcm/
https://www.jonathanlea.net/forums/users/xaydungnhacua/
https://www.wpgmaps.com/forums/users/xaydungnhacua/
http://www.ukrainisch-zentrum.slavistik.lmu.de/forums/users/xaydungnhacua/
https://www.invoiceninja.com/forums/users/xaydungnhacua/
https://slides.com/xaydungnhacua
https://yolotheme.com/forums/users/xaydungnhacua/
https://opensprinkler.com/forums/users/xaydungnhacua/
http://muaban.trit.vn/chi-tiet/cong-ty-xay-dung-thiet-ke-thi-cong-xay-dung-tron-goi-gia-re-249075.html
https://www.planetnatural.com/forums/users/xaydungnhacua/
http://www.heromachine.com/forums/users/xaydungnhacua/
https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/xaydungnhacua/
https://riviste.unimi.it/index.php/index/user/viewPublicProfile/27644
http://ojs.sites.ufsc.br/index.php/suceg/user/viewPublicProfile/5675
https://www.club-vosgien.eu/forums/users/xaydungnhacua/
https://xceed.com/forums/users/xaydungnhacua/
https://austincomingtogether.org/forums/users/xaydungnhacua/
https://www.convertigo.com/Forums/users/xaydungnhacuatphcmgmail-com/
https://www.themehorse.com/support-forum/users/xaydungnhacuatphcm/
https://bitsum.com/community/users/xaydungnhacua/